Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 307 (0.004 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Avd F"
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
[texts]Offert från Bodträskfors till Gellivara 1886 - Grytnäsarkivet
Avskrift av offert av Bodträskfors AB till Gellivara AB 1886-10-12
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f bodträskfors ab; kalix avd f gällivare
Downloads: 22
[texts]Uppgifter å utskylder - Grytnäsarkivet
Uppgifter å utskylder, Bodträskfors samt Luleå ångsnickeri AB i Jokkmokk
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f bodträskfors ab; kalix avd f luleå ångsnickeri ab; kalix avd f jokkmokk; utskylder
Downloads: 28
[texts]AB Åkersberga-Trälhavet tar över Tuna - Addebodaarkivet
Handlingar rörande Tuna, Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna
Downloads: 19
[texts]Legal handling Grytnäs 1779 - Grytnäsarkivet
Legal handling Grytnäs 14 december 1779
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs
Downloads: 52
[texts]Uppgörelse med Johannes Sällström - Grytnäsarkivet
Handlngar rörande en uppgörelse med Johannes Sällström 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f sällström
Downloads: 33
[texts]Legal handling Grytnäs 1812 - Grytnäsarkivet
Legal handling om Grytnäs från 21 januari 1812
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f grytnäs
Downloads: 45
[texts]Handlingar rörande havskursanstalten Nordanskär - Filipsborgsarkivet
Handlingar som handlar om "Hafskursanstalten Nordanskär" i Kalix skärgård. Från 1887 och framåt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f nordanskär; nordanskär; kalix avd f bergman hummel & co
Downloads: 85
[texts]Div handlingar från främst 1902-1905 - Addebodaarkivet
Handlingar främst från åren 1902-1905 och främst rörande Stockholm-Västerås-Berglagens järnvägar samt även Stockholm-Rimbo järnväg.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg
Downloads: 99
[texts]Fastebrev för Gyljen och Yttermorjärv - Grytnäsarkivet
Fastebrev och köpekontrakt för egendomar utifrån Gyljen och Yttermorjärv, 1850-talet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f gyljen; kalix avd f yttermorjärv; gyljen; yttermorjärv; rödupp
Downloads: 64
[texts]Handlingar rörande Björkfors (1883, 1902, 1904) - Filipsborgsarkivet
Handlingar rörande Björkfors egendomar och såg från år 1883, 1902, 1904.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f björkfors; björkfors; kalix avd f bergman hummel & co
Downloads: 51
[texts]Kontrakt, andra handlingar och anteckningar - Addebodaarkivet
Div. kontrakt och andra handlingar berörande främst Stockholm-Rimbo järnväg samt även Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar omkring sekelskiftet 1900.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg
Downloads: 98
[texts]Biographica Emanuel Deutsch och Henrika Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personligt relaterade handlingar för bankokommissarien Emanuel Deutsch och hans syster Henrika, gift Bergman. 1830-80
Keywords: kalix avd f biographica emanuel deutsch; kalix avd f biographica henrika bergman; kalix avd f biographica henrika deutsch; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; emanuel deutsch; henrika bergman; henrika deutsch
Downloads: 252
[texts]Överenskommelse timmer Jokkmokk - Grytnäsarkivet
Överenskommelse mellan Bergman Hummel & co och Lule Ångsnickeri AB om utdrivning av timmer från Jokkmokks kronopark. Översatt till tyska. Odaterat
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsnickeri ab; luleå ångsnickeri ab; bergman hummel & co; jokkmokk; jokkmokks kronopark; kalix avd f jokkmokk
Downloads: 40
[texts]Robert Wästfelts anmärkning Luleå ångsnickeri AB i Jokkmokk - Grytnäsarkivet
Inspektor Robert Wästfelts anmärkningar för Luleå ångsnickeri AB i Jokkmokk 1883-84
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsnickeri ab; kalix avd f jokkmokk; robert wästfelt; inspektor; luleå ångsnickeri ab
Downloads: 58
[texts]Biographica Johan och Henrika Bergman Olson - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personliga och andra handlingar som relaterar till Johan Bergman Olson och hans hustru Henrika, född Deutsch 1839-81
Keywords: bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica johan bergman olson; kalix avd f biographica henrika bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; johan bergman olson; henrika bergman
Downloads: 38
[texts]Personalinstruktioner, lönelistor osv för SRJ och SWB - Addebodaarkivet
Personalinstruktioner, lönelistor osv. för Stockholm-Rimbo järnvägar och Stockholm-Västerås-Bergslagens järnvägar för tiden före och efter sekelskiftet 1900.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f stockholm-rimbo järnväg; kalix avd f stockholm-västerås-bergslagens järnvägar; addebodaarkivet; roslagsbanan; stockholm-rimbo järnväg
Downloads: 72
[texts]Biographica Grape Dillner - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Handlingar relaterade till Grape och Dillner
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica grape; kalix avd f biographica dillner; grape; dillner
Downloads: 53
[texts]Släktforskningshandlingar - Bergman-Olson-Almska samlingarna
har eventuellt tillhört Emanuel Deutsch
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd f biographica emanuel deutsch; kalix avd f släktforskning; emanuel deutsch
Downloads: 74
[texts]Biographica Gustaf och Maria Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personliga och andra handlingar som relaterar till Gustaf Bergman och hans hustru Maria Bergman, född Wetterdal. 1870-1927
Keywords: kalix avd f biographica gustaf bergman; kalix avd f biographica maria bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; maria bergman; gustaf bergman
Downloads: 128
[texts]Sällskapslek på liten lapp - Grytnäsarkivet
En liten lapp med en sällskapslek
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f lekar; lek; sällskapslek
Downloads: 11
[texts]Köpeskillinglikvid Flemminggatan - Addebodaarkivet
Köpeskillinglikvid vid försäljning av en fastighet på Flemminggatan i Stockholm. Säljare Abel Bergman och köpare V. Wetterström.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f flemminggatan; flemminggatan; abel bergman; wetterström
Downloads: 10
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Lägesrapport av P.A. Svanberg adresserat till Hummel.
Keywords: kalix id 48; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; grosshandlare; hummel
Downloads: 9
[texts]Protokollsboken Luleå Ņngsågs AB 1884-08-15 - Grytnäsarkivet
Avskrift från protokollsboken i Luleå Ångsågs AB 15 augusti 1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsågs ab; luleå; protokollsbok
Downloads: 9
[texts]Brev från Gellivara co ltd 1882 - Grytnäsarkivet
Ett brev daterat 11/4 1882 från Gellivara co ltd till J.A. Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f gällivare; gellivara co ltd
Downloads: 14
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Lista över egendomarnas storlek och omfattning i området inför den stora Löcknöaffären.Det framgår tyvärr inte vilket årtal det gäller, men bör vara omkring 1874 då Löcknöaffären skulle genomföras.
Keywords: kalix id 103; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg
Downloads: 119
[texts]J.A. Bergman studentbetyg - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans studentbetyg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman; studentbetyg
Downloads: 7
[texts]Fastighetstaxering i Övertorrneå - Filipsborgsarkivet
Utdraget är framtaget på begäran av AB Båtskärsnäs.
Keywords: kalix id 114; kalix avd f fastighetstaxering; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; båskärsnäs; övertorneå
Downloads: 116
[texts]Skuldförbindelse med Ernst Sällström 1901 - Grytnäsarkivet
Skuldförbindelse mellan AB Båtskärsnäs och Ernst Sällström
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; ernst sällström; skuldförbindelse
Downloads: 14
[texts]Tillkännagivande av J.A. Bergmans död - Grytnäsarkivet
Hustrun Carolina tillkännager J.A. Bergmans död 1889
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman
Downloads: 8
[texts]Till minnet 1886 - Grytnäsarkivet
J.A. Bergman anteckningar för minnet om David Hummels uppträdande 1886 ang. Luleå Ångsågs AB
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsågs ab; luleå; minnesanteckningar
Downloads: 9
[texts]Laxfiske i Gammelgården - Grytnäsarkivet
Till kunglig befallningshavande i Luleå om laxfiske i Gammelgården.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div tvister; gammelgården; laxfiske
Downloads: 8
[texts]Inlaga till Kungl. Maj:t 1886 - Grytnäsarkivet
inlaga av Johan August Bergman om bygge av bro över Kalix älv, med protokoll från kommunalstämma 14 november 1886
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f brobygge; bro över kalix älv; kalix älv
Downloads: 30
[texts]Fastighetstaxering i Hietaniemi - Filipsborgsarkivet
Utdraget är framtaget på begäran av AB Båtskärsnäs.
Keywords: kalix id 115; kalix avd f fastighetstaxering; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; båtskärsnäs
Downloads: 120
[texts]Kontrakt John Hedberg - Grytnäsarkivet
Kontrakt om leverans av tegel mellan AB Båtskärsnäs och Johan Hedberg
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; johan hedberg; seskarö; ab båtskärsnäs
Downloads: 9
[texts]Jacob Zachrisson i Rolfs köper av Jacob Henrikson - Stenströmshandlingar
Torpare Jacob Zachrisson i Rolfs by köper för 35 riksdaler åker och äng av Jacob Henriksson i oktober 1833.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; kalix avd f fastighetshandlingar; rolfs; jacob zachrisson; jacob henriksson
Downloads: 37
[texts]Predikan av C.H. Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
En handskriven predikan av C.H. Bergman hållen vid Aftonsången på Långfrdagen 1884. Den finns tryckt i "Kristliga föredrag" av C.H. Bergman, som är utgivna i VI delar 1911-14 efter hans död 1909. Just denna predika nfinns i del II, sid 200/554. (Birgitta Sandblad)
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; c.h. bergman; kalix avd f predikningar
Downloads: 56
[texts]Domstolsutslag mot Kalix älvs flottningsförening - Grytnäsarkivet
Domstolsutlsag AB Båtskärsnäs m.fl. mot Kalix älvs flottningsförening
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; kalix älvs flottningsförening
Downloads: 55
[texts]Förslag om obligationsinnehavarnas intressen - Grytnäsarkivet
"PM och förslag angående tillvaratagandet af obligationsinnehafvarnas intressen i Aktiebolaget Båtskärsnäs konkurs"
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; konkurs; obligationsinnehavarna
Downloads: 31
[texts]Domstolsutslag mot Robert Karlsson - Grytnäsarkivet
Domstolsutslag AB Båtskärsnäs mot Robert Karlsson
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; grytnäsarkivet; robert karlsson
Downloads: 52
[texts]Svar till insändare av Fred. Eckhell - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans svar till en insändare i Norrbottenskuriren av fred. Eckhell, tidigare förvaltare i Kalix Ångsågs AB. Odaterad.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f kalix ångsågs ab; j.a. bergman
Downloads: 33
[texts]Inventarievirke AB Jämtösund 1889 - Grytnäsarkivet
Förteckning inventarievirke AB Jämtösund 1889
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab jämtösund; bokslut; jämtösund; råne älvdal
Downloads: 33
[texts]Skrivelse om doktorsbostad - Grytnäsarkivet
Skrivelse till Kungl. Befallningshavande om besvär över doktorsbostad
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f div besvär; doktorsbostad; kungl. befallningshavande
Downloads: 28
[texts]Köpebrev för Tuna - Addebodaarkivet
Handling rörande Tuna i Österåker
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; addebodaarkivet; kalix avd f tuna; tuna
Downloads: 72
[texts]Ordning vid C.H. Bergmans jordfästning - Grytnäsarkivet
Ordning för C.H. Bergmans jordfästning den 23 februari 1909
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica familjen bergman; c.h. bergman
Downloads: 47
[texts]Kontrollantskapet i Luleå ångsnickeri AB 1880 - Grytnäsarkivet
Avtal om kontrollantskapet i Luleå ångsnickeri AB 1880
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsnickeri ab; kontrollantskap; luleå ångsnickeri ab
Downloads: 30
[texts]Räkningar från C.F. Åkerström 1899-1900 - Grytnäsarkivet
Räkningar från C.F. Åkerström 1899-1900
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f ab båtskärsnäs; ab båtskärsnäs; c.f. åkerström
Downloads: 85
[texts]PM om odlingar i Jokkmokk - Grytnäsarkivet
Odaterat PM om odlingar på olika hemman i Jokkmokk
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f jokkmokk; odlingar; hemman; jokkmokk
Downloads: 31
[texts]Överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co - Filipsborgsarkivet
Ett antal interna överenskommelser mellan bolagsmännen i Bergman Hummel & co under perioden 1862-1879.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co
Downloads: 43
[texts]Kontrollen av Luleå Ångsnickeri - Grytnäsarkivet
Kontrakt om kontrollen av Luleå Ãngsnickeri 1884-10-17
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsnickeri ab
Downloads: 32
[texts]Styrelseberättelse 1886 - Grytnäsarkivet
Styrelseberättelse 1886 i Luleå Ångsågs AB
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsågs ab; luleå; styrelseberättelse
Downloads: 55
[1] 2 3 4 5 6 7     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)